komunikacja

Logopeda dla dorosłych

Logopeda dla dorosłych

(...) zaburzenia mowy są następstwem różnych chorób układu nerwowego, takich jak: udarów mózgu, urazów czaszkowo-mózgowych, chorób neurozwyrodnieniowych (choroba Parkinsona, choroba Alzheimera),a nawet chorób bakteryjnych i wirusowych. Na skutek tych chorób, u osób się z nimi zmagających, oprócz problemów ruchowych, bardzo często pojawiają się (...)